Ano ang solar energy?

Ang solar energy ay ang enerhiya mula sa araw. Ito ay isang renewable source ng enerhiya kaya mas kombenyente itong gamitin. Ito ang enerhiyang kailangan ng mga solar panel upang makalikha ng elektrisidad.

Solar energy at solar panels Philippines

Maraming bansa sa buong mundo ang gumagamit ng solar energy bilang pinagkukunan ng enerhiya sa pamamagitan ng mga solar panels. Ito ay kanilang ikinakabit sa mga bubong ng nakaharap sa araw upang makasagap ng mas maraming solar energy na magiging solar power. Marami na ang gumagamit ng solar panel bilang pamalit sa conventional power na nakakonekta sa mga gridline ng mga kompanya ng enerhiya. Ito ay para makatipid ng budget para sa binabayarang bill ng kuryente kada buwan.

Mabuti at hindi-mabuting naidudulot ng paggamit ng solar energy

Lahat ng bagay ay may mabuti at hindi mabuting maidudulot. Kaya bago magdesisyon kung gagamit ba ng solar energy bilang pinagkukuhanan ng elektrisidad, marapat na timbangin muna ang mga bagay-bagay.

Mabuting maidudulot ng Solar Energy Philippines:

 1. Malinis na pinagkukunan ng enerhiya – Ang mga solar panel ay walang inilalabas na mga contaminants kaya ito ay hindi nakakasira ng ating kapaligiran. Ang benepisyong ito ay hindi nakukuha sa ibang pinagkukunan ng enerhiya.
 2. Renewable at sustainable – Ang solar energy ay tinatawag na renewable na pinagkukunan ng enerhiya dahil sa ito ay hindi nauubusan ng supply. Hanggang nandiyan ang araw, palagi tayong may solar energy.  Ang ibang pinagkukunan ng enerhiya tulad ng fossil fuels ay maaaring maubos sa susunod na mga dekada. Isa pang katangian ng solar energy ay ang pagiging sustainable nito o ang pagkakaroon natin ng sapat na panustos ng pangangailangan sa enerhiya  ngayon ngunit hindi pa rin mauubusan ang susunod na henerasyon.
 3. Makapagbibigay ng enerhiya sa malalayong lugar – Maaaring mabigyan ng enerhiya ang mga nakatira sa malalayong lugar na hindi na naaabot ng gridline ng kompanya. Mas matipid ito kaysa sa paglalagay ng mahahabang kawad ng kuryente sa mga bahay na nasa malalayong lugar.
 4. Nakakatipid ng lugar – Ang mga solar panel ay maaaring ikabit sa ibabaw ng bubong at sa gayon, nakakatipid ito ng lugar. Hindi na kailangan ang malalaking pwesto na mapaglalagyan nito kaya mas kombenyente ito. Maliban sa nakakatipid ito ng lugar, nakakatipid din ito ng pera at makakaipon ka pa pagkatapos ng ilang taon.
 5. Nakabawas ng gastos sa bill ng kuryente – Maraming pamilya ang nahihirapan sa buwanang pagbabayad ng malaking bill ng kuryente. Ito ay dahil nakakonekta sila sa gridline ng kompanya ng kuryente na palagiang nagtataas ng presyo. Ang paggamit ng solar panel ay nakakabawas ng gastos para sa bill ng kuryente.
 6. Pagiging available nito – Ang solar energy ay madaling makuha. Sa pamamagitan lamang ng mga gamit katulad ng solar panel, maaaring maiconvert ang enerhiya mula sa araw upang maging kuryente na ating magagamit. Ito ay mayroon sa lahat ng bansa at available magpakailanman.
 7. Madaling gamitin – Ang mga solar panel ay hindi nangangailangan ng palagiang paglillinis. Maaaring gawin ito ng ilang beses lamang sa isang taon. Ito ay pwedeng magtagal ng halos 20 hanggang 25 na taon. Ang mga piyesa nito ay hindi madaling masira kaya makakabawas ng panahon sa pagpapaayos ng gamit.
 8. Tahimik – Ito ay tahimik kumpara sa ibang pinagkukunan ng enerhiya katulad ng wind turbines na gumagawa ng malakas na ingay sa pagmamanupaktura ng elektrisidad. Dahil dito, mababawasan din ang sound pollution sa ating kapaligiran.

 

Hindi-mabuting naidudulot ng Solar Energy:

 1. Paunang gastos – Malaking pera ang kailangan upang mag invest sa isang solar panel. May ibang pamilya naman na kailangan ng sobra sa isang solar panel. Ang isang solar panel ay maaaring maghalaga ng ilang libong piso. Kaya ito ay isang dahilan na nahihirapan ang iba na lumipat sa paggamit ng solar panel dito sa Pilipinas. Ngunit ang paunang gastos naman ay mapapalitan ng maraming benepisyo para sa atin na mga konsyumer.
 2. Limitadong pagbibigay ng enerhiya – Dahil sa pabago-bagong panahon, maaaring maapektohan din ang kalidad ng serbisyo ng solar panel. Mas malakas ang paggawa ng kuryente ng solar panel kapag maaraw. Medyo mahina naman kapag maulap o kaya ay sa gabi.  Kailangan ding isaalang-alang ang paggamit ng kuryente upang malaman kung applicable ba sa sitwasyon ng konsyumer ang paglipat sa solar energy mula sa conventional energy.
 3. Pagiging epektibo ng solar cells – Kapag mataas ang pollution rate ng isang lugar, maaaring makaapekto ito sa kalidad ng solar cells na nasa solar panel.
 4. Malaking lugar para sa solar panel – Maaaring lumabas ang problemang ito kung ang pagkakabit ng solar panel ay para sa negosyo. Nangangailangan kasi ng maraming solar panel upang maging sapat ang supply ng kuryente para dito. Sa sitwasyong iyan, baka hindi na magkasya ang maraming solar panel sa itaas lamang ng bubong kaya kailangan na ang mas malaking lugar para sa paglalagay ng solar panel.
 5. Malaking gastos para sa mga bateriyang gagamitin – Ang enerhiya mula sa araw ay kailangan maimbak sa ilang malalaking bateriya para magamit ito kapag wala na ang sinag ng araw, katulad ng sa gabi o kaya ay kapag maulap at maulan ang panahon. Kailangan palitan ng madalas ang mga bateriya at sa gayon, ito ay nakakadagdag din ng gastos.

 

Ang mga mabuti at hindi mabuting naidudulot ng solar energy na nakasaad dito ay kailangan timbangin ng maigi upang makapagdesisyon ng tama. Kaya bilang konsyumer, tayo ay dapat maging responsable sa paggamit ng enerhiya.