Paano ba makakalikha ng kuryente mula sa araw?

Ang paglikha ng kuryente mula sa araw ay nangangailangan ng pagpoproseso ng solar energy. Ang solar energy ay kailangang makuha o maabsorb ng isang kagamitan upang ito ay magamit sa pagpoproseso. Ang kagamitang ito ay ang solar panel. Ang solar panel ay may tinatawag na photovoltaic o PV cells na sa literal ay nangangahulugang ilaw (photo) at kuryente (voltaic). Ang isang solar panel ay may maraming PV cells. Kapag ang sun rays ay tumama sa PV cells, ang mga photons mula sa araw ay ikoconvert sa electrons ng direct current o DC electricity na dadaloy sa inverter kung saan ito ay magiging alternating current o AC power. Ang kuryenteng hindi magagamit pagkatapos ng proseso ay babalik sa electrical grid. Ang natirang kuryenteng ito ay magagamit sa panahong maulap o kaya ay sa gabi kung saan walang supply ng solar energy sa solar panel. Sa paraang ito, walang masasayang na kuryente at hindi rin magkakaroon ng kakulangan sa supply. Upang mapakinabangan ng maayos ang solar panel, may mga bagay na dapat na sundin. Katulad na lamang ng posisyon ng pagkakalagay ng solar panel at ang lokasyon nito. Kailangang nakaharap ng buo ang solar panel sa araw at iwasan ang ilagay ito sa malilim na lugar katulad ng malapit sa puno o iba pang bagay na maaaring maging harang sa pagkuha ng solar energy ng PV cells ng solar panel. Kapag natakpan ang ilang PV cells, may malaking epekto na ito sa performance ng solar panel.

Gaano kadaming enerhiya ang kayang likhain ng solar panel?

Ang dami ng enerhiyang kayang likhain ng solar panel ay hindi lamang nakadepende kung gaano katindi ang init ang araw kundi kailangan ding isaalang-alang ang tatlong salik na ito: ang kakayahan ng solar cell, ang laki ng solar panel at ang dami ng sinag ng araw na tumatama sa solar cells. Kaya sa pagpili ng solar panel, isaalang-alang ang kalidad nito at ang bumili lamang sa mga pinagkakatiwalaang manufacturer. Kailangan ding alamin ang laki ng kakailanganing wattage ng kuryente na sasapat sa iyong paggagamitan. Halimbawa, ang solar panel ay gumagawa ng 200 watts ng kuryente base sa kalidad at laki nito. Sa datos na iyan, ang 25 na solar panel ay maglalabas ng hanggang 5000 watts o 5 kilowatts ng kuryente kada oras.

Anong manufacturer ba ang magbibigay ng dekalidad na solar panel?

Naghahanap ka ba ng manufacturer na makapagbibigay ng dekalidad na produkto? Katulad ng nakasaad sa itaas, kailangang isaalang-alang din ang kakayahan ng solar panel. Upang mas magkaroon ng ideya tungkol sa solar panel at masagot ang iba pang katanungan, marapat na magtanong sa amin sa Solar Panel Philippines. Isinusulong namin ang paggamit ng solar energy bilang pamalit sa conventional energy  upang magkaroon ng mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya at makatulong sa pagpapanatili ng kalikasan. Isa pang dahilan ay ang kagustohan naming makatulong sa mga konsyumer dito sa Pilipinas na malaman na maaaring makaipon at makatipid sa gastos ng kuryente. Kaya bago magdesisyon, timbangin muna ang mga bagay-bagay.